MKL Shrimp Tempura Large 10kg

₱3,700.00

MKL Shrimp Tempura Large 10kg

₱3,700.00
- +
Description
Shrimp Tempura Large 10kg